KOŠARICA (0)
Vaša košarica je še prazna.


Zapri ko�arico

• Rockwell Automation • Allen-Bradley • Rockwell SoftwareProsoft • molex • PENTAIR • kepware • HARDY • KORENIX

 

Splošni pogoji poslovanja. 

 
Podjetje TEHNA d.o.o. je registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. reg. vl. 1/3214/00, Matična št.: 5307597, Identifikacijska številka: SI18349641, osnovni kapital 20.038,00 EUR, TRR: SI 56 3300 0183 4964 123 .
 
Splošni pogoji poslovanja so narejeni v skladu z zakonom o varstvu potrošnikov. V kolikor iz spodaj opisanih pogojev pravice potrošnika niso razumljive ali vidne, veljajo določila v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. 
  
1. POSLOVNI PROSTORI
 
1.1. Naslov podjetja:
Tehna d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana
 
2. CENE
 
Vse objavljene cene so informativne. Vse cene napisane ob naročilu so določene. Ceno se lahko spremeni le v dogovoru med kupcem in prodajalcem, v primeru večjih nakupov.
 
2.2. Redna in spletna cena
 
Redna cena je priporočena cena dobavitelja. Spletna cena je cena podjetja Tehna d.o.o. in velja v trenutku oddaje naročila.
 
2.3. Posebni pogoji plačila
 
Za nekatere načine plačila veljajo še naslednji posebni pogoji:
- V primeru plačila s kreditno kartico, mora biti plačnik (podatki v profilu uporabnika) ista oseba ali organizacija, ki je lastnik plačilne ali kreditne kartice.
- V primeru plačila s kreditno kartico, po oddaji naročila ni možna sprememba vsebine naročila oz. končnega zneska naročila, razen v posebnih primerih, ki jih določi ponudnik.
 
2.1. Veljajo cene, ki jih kupec pred sklenitvijo posla dobi v predračunu. Morebitna odstopanja od cenika so možna s sklenitvijo “Pogodbe” med naročnikom in kupcem, kjer so pogoji natančno opredeljeni.
 
Vse cene so navedene v evrih. V ceno je že vračunan 20 % davek na dodano vrednost. Vsi predračuni, računi in ostali dokumenti so sestavljeni v skladu z veljavno zakonodajo na ozemlju Republike Slovenije.
 
2.2. Cene veljajo za skladišče Tehna d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana.
 
3. NAROČILA
 
Postopek naročanja oz. zaporedje korakov, ki peljejo do sklenitve pogodbe.
 
3.1. Naročila sprejemamo med delovnim časom po telefonu: 01 280 17 50, pisno po telefaxu: 01 280 17 60, na elektronski poštni naslov: info@tehna.si in preko spletne trgovine.
 
3.2. Naročila, poslana pisno, po telefaxu, elektronski pošti in preko spletne trgovine sprejemamo tudi izven delovnega časa.
 
4. POSTOPEK NAKUPA V SPLETNI TRGOVINI
 
4.2 Vaše naročilo v spletni trgovini
Ko kupec zaključi svoj nakup dobi na svoj elektronski naslov povzetek nakupa. Na tem koraku ima kupec v roku ene ure možnost preklicati naročilo. Kupcu so vselej dostopni podatki o statusu in vsebini naročila.
 
4.3. Prejeli smo vaše naročilo
 
Če kupec v roku ene ure naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Ponudnik naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih artiklov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Če je dobavni rok daljši od običajnega (10 dni) lahko ponudnik pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Prav tako lahko ponudnik pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko zaradi preverjanja podatkov.
 
4.4. Blago v pripravi
 
Kupec dobi obvestilo, ko je blago v pripravi.
 
4.5. Naročilo zaključeno
 
Če je naročilo zaključeno do 15.30h se blago pošlje po PTT še isti dan. V kolikor kupec izbere osebni prevzem je le ta možen vsak delavnik do 16h. Ponudnik v omenjenem elektronskem sporočilu pouči kupca tudi o politiki vračila blaga, kam se lahko obrne v primeru zamude pri dostavi in kam se lahko obrne v primeru pritožbe.
 
5. REZERVACIJE
 
5.1. Rezervacije se izdajajo na osnovi naročila v dogovoru s komercialistom oz. kontaktno osebo.
 
6. PONUDBE
 
6.1. Ponudbe izstavljamo na podlagi povpraševanja.
 
6.2. Po preteku veljavnosti ponudbe se lahko na vašo željo veljavnost podaljša, vendar se vnesejo nastale spremembe.
 
Veljavnost ponudbe:
Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila. Vse cene so izražene v evrih in vključujejo DDV. Cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Slike objavljene na spletni strani ali v drugih objavah so lahko samo simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja.
 
7. NAČIN DOBAVE
 
7.1. Za katerokoli dobavo blaga je potrebno predhodno izvršiti plačilo na žiro račun Tehna d.o.o., razen, če ni s "Pogodbo" drugače določeno.
 
7.2. Ob prevzemu blaga izdamo dobavnico in račun za prejeto blago. S podpisom na dobavnici kupec potrdi prejem blaga. Dokument Račun velja kot dobavnica, v kolikor ga podpiše kupec.
 
7.3. Dostava s strani Tehna d.o.o. je možna. Stroški se zaračunavajo po vnaprejšnjem dogovoru s stranko.
 
7.4. Osebni prevzem je možen v skladišču Tehna d.o.o., od ponedeljka do petka, v času med 8.00 in 16.00 uro.
 
7.5. Blago se dobavlja zapakirano in nezavarovano na račun in riziko kupca.
 
7.6. Delne dobave so možne v dogovoru s kupcem.
 
8. NAČIN PLAČILA
 
8.1. Plačilo po predračunu.
8.2. Plačilo po računu.
8.3. Plačilo z odlogom.
8.4. 100% brezobrestni avans,
ali drugače, če je tako določeno s pogodbo.
 
9. LASTNIŠTVO BLAGA
 
9.1. Vse dobavljeno blago ostane do celotnega plačila last podjetja Tehna d.o.o.
 
10. RAČUNI
 
10.1. Računi se izdajajo na podlagi dobavnice.
 
10.2. Cena blaga na računu velja po ceniku, ki je veljal na dan naročila blaga.
 
10.3. Račun prejme kupec ob prejemu blaga.
 
Vse dokumente, predračune, pogodbe, račune v enem izvodu pošljemo kupcu v elektronski obliki in/ali na papirju, en izvod na papirju in/ali v računalniški obliki pa se hrani na sedežu podjetja Tehna d.o.o. Dostop do dokumentov hranjenih v podjetju Tehna d.o.o. je možen na podlagi dogovora z direktorjem podjetja Tehna d.o.o.
 
Vsi dokumenti, predračuni, pogodbe, računi so napisani v slovenskem jeziku, razen v primeru, kadar kupec izrazi željo, da je dokument napisan v tujem jeziku oziroma pri mednarodnem sodelovanju.
 
11. PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA, VRAČILO BLAGA
 
Za odpoved naročila veljajo določila splošnih pogojev in veljavna zakonska določila o vračilu blaga. Za vračilo blaga se uporabljajo določila 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov, ki določa:
 
"Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v 15 dneh podjetju pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.
Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je bila poštna pošiljka oddana v roku. Ta rok začne teči naslednji dan po dnevu dobave blaga."
 
Kupec ima pravico, da v štirinajstih (14) dneh po prevzemu vrne kupljeno blago brez kakršnekoli odškodnine. Vendar je kupec dolžan nositi stroške, ki nastanejo pri vrnitvi predmeta nakupa. O nameravanem vračilu mora kupec pisno obvestiti ponudnika, najkasneje v 14-ih dneh od prejetja blaga, in sicer po pošti ali na kontaktni elektronski poštni naslov: info@tehna.si, blago pa vrniti 14 dneh po poslanem obvestilu o odstopu. Vrnitev prejetega blaga v 14-ih dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od nakupa. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži. Priložena mora biti kopija računa. Možnost vračila ne velja za programsko opremo in potrošen material, v primeru, da je bila originalna embalaža ali varnostni pečat odstranjena. Ponudnik vrne celotno kupnino najkasneje v roku 15-ih dni od prejetja vrnjenega blaga.

  
Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe v naslednjih primerih:
 
- pri pogodbah, katerih predmet so blago ali storitve, katerih vrednost je odvisna od dogajanj na finančnih trgih, na katere podjetje nima nobenega vpliva,
- pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim posebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo,
- pri pogodbah o dobavi programske opreme.
 
11.1. Postopek zamenjave in vračila blaga
 
V primeru, da je potrošnik blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini odposlati prodajalcu v 14 dneh po sporočilu iz prejšnjega odstavka, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Kot odstop od pogodbe se šteje tudi, če potrošnik v 14 dneh po prejemu blaga le-to vrne prodajalcu.
 
Strošek vračila blaga pri odstopu od pogodbe bremeni potrošnika.
 
11.2. Postopek vračila kupnine
 
Tehna d.o.o. kupcu, ki odstopi od pogodbe, vrne vsa opravljena plačila. Denar mu vrne takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 15 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.
 
12. GARANCIJA
 
12.1. Podjetje Tehna d.o.o. je dolžno spremljati in ažurno reševati vse zahtevke, ki jih posreduje kupec.
 
Rok za popravilo oz. odpravo napake je 45 dni, od dneva, ko je dajalec garancije oz. pooblaščeni servis prejel zahtevo za brezplačno popravo okvare in pomanjkljivosti izdelka.
 
Šele v primeru, če proizvajalec v tem roku ne odpravi napake, mora potrošniku brezplačno nadomestiti izdelek, z enakim novim in brezhibnim izdelkom.
 
V primeru, da reklamiranega blaga ni možno zamenjati z enakim (ga ni več na zalogi/ni več dobavljiv), se po skupnem dogovoru zamenja za blago, ki vrednostno in kvalitetno ustreza reklamiranemu. Skrajni rok za rešitev reklamacije je 45 dni.
 
12.2. Garancijska popravila ali zamenjave se vršijo v servisu pri dobavitelju, kamor mora kupec dostaviti ali poslati reklamirano blago na svoje stroške. Stroške materiala, nadomestnih delov, dela, prevoza in vse stroške, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oz. pri nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, nosi prodajalec.
 
Zgoraj navedena pravila pa ne posegajo v pravila o odgovornosti prodajalca za napake stvari.
 
13. IZPOSOJA IN TESTIRANJE opreme (REVERZI)
 
13.1. Tehna d.o. o. daje kupcu možnost izposoje in /ali testiranja blaga, kadar je ta v dvomih o pravilnosti izbire blaga, kompatibilnosti ali kadar gre za popolnoma nove produkte.
 
13.2. Blago na izposojo in/ali testiranje lahko kupec dobi le na podlagi dogovora s prodajalcem in potrjene naročilnice za največ 15 delovne dni, če ni drugače dogovorjeno.
 
13.3. Ko kupec prevzame blago, se prepriča o stanju blaga in s podpisom dokumenta »izdaja reverza« to tudi potrdi.
 
13.4. Blago mora kupec vrniti podjetju Tehna d.o.o. brezhibno, nepoškodovano, s popolno in nepoškodovano embalažo ter vsemi pritiklinami.
 
13.5. V primeru, da kupec neupravičeno zamuja z vračilom blaga ali pa je le-to vrnjeno nepopolno, se kupec obveže kupiti najeto blago. Kupec blago obdrži v svoji lasti, Tehna d.o.o. pa mu za blago izstavi račun.
 
Vse potrebne podatke, v kolikor le ti niso že razvidni iz dokumenta “Splošni pogoji poslovanja”, bomo kupcu posredovali v komentarju ponudbe oz. predračuna.
 
14. OSTALO
 
Varnost posredovanja podatkov in politika varovanja osebnih podatkov:
Podatki, ki jih kupec posreduje podjetju Tehna d.o.o., se bodo uporabljali izključno za interno uporabo, in ne bodo posredovani tretji osebi ali drugemu podjetju, razen s privoljenjem kupca. Elektronski naslovi se tudi ne bodo uporabili za razpošiljanje “spam”, za prejemanje obvestil o novostih pa samo v dogovoru s kupcem.
 
14.1. Za poslovanje s poslovnimi partnerji in strankami veljajo izključno pogoji navedeni v "Splošnih pogojih poslovanja", razen če v "Pogodbi" ni drugače določeno. Drugačni dogovori brez pisnega dokumenta ne morejo biti veljavni.
 
14.2. Vsak poslovni partner oz. kupec na zahtevo prejme kopijo "Splošnih pogojev poslovanja" v pisni obliki, sicer pa so pogoji objavljeni na spletni strani www.tehna.si.
Poslovni partner lahko vedno zahteva novo kopijo. Izgovora kupca, da ne pozna " Splošnih pogojev poslovanja ", ne upoštevamo.
 
14.3. Nesoglasja ali spore, ki bi nastali s tolmačenjem ali izvajanjem "Splošnih pogojev poslovanja", bosta partnerja reševala sporazumno. V primeru, da sporazuma ni možno doseči, je pristojno sodišče v Ljubljani.
 
14.4. “Splošnih pogojih poslovanja” stopijo v veljavo takoj po prejemu oz. objavi na spletni strani www.tehna.si
 
Izjavljamo, da smo davčni zavezanci in da smo zavezani plačevanju davka na dodano vrednost po 76. členu, Zakona o davku na dodano vrednost.
 

Copyright © 2011 Tehna d.o.o.,Vse pravice pridržane.
izdelava spletnih strani
Izdelava spletnih trgovin
Gostovanje spletnih strani
CGP - Celostna graficna podoba